O společnosti       Kontakty       Reference       Ukázky projektůčesky English
   
UKÁZKY PROJEKTŮ

název projektu: ZAŽEHLOVAČ VOSKU
zadavatel: SWIX, SPRINT spol s r.o.

 

VÝVOJ VÝROBKU OD DESIGNOVÝCH NÁVRHŮ AŽ PO PŘÍPRAVU VÝROBY

1. STUDIE

1.1 Konstrukční návrh

1.2 Předkalkulace cen výrobku, forem, nástrojů a přípravků

 


2. PROJEKT

2.1 Kresebné návrhy designu

          

2.2 Návrh koncepce výrobku (způsob ohřevu, systém regulace teploty, montáž, apod.)


klikněte pro větší náhled

2.3 Předkalkulace cen výrobku, forem, nástrojů a přípravků

 


3. VÝVOJ

3.1 Výběrové řízení designu, výroba 2 designových modelů, kalkulace variant

3.2 Závěrečný výběr varianty, rozhodnutí o počtu provedení 

3.3 Scanování modelu, podklad pro modelování ploch

3.4 Počítačové modelování ploch zažehlovače 

3.5 Výroba referenčního modelu pro verifikaci tvarových ploch počítačového modelu 

3.6 Analýza navrženého tvaru topného obrazce, teplotní regulace a deformací  

       

      
klikněte pro větší náhledy

3.7 Výroba funkčního prototypu pro ověření funkce a provedení základních měření (oteplení, rozložení teplot apod.)

3.8 Výroba prototypu, plastové díly metodou Rapid prototyping z počítačových dat

3.9 Funkční zkoušky prototypu, ověřování funkce elektronické regulace teploty, měření oteplení, nepečlivá obsluha, měření EMC, protokol o měření

     
klikněte pro větší náhled                 klikněte pro větší náhled               klikněte pro větší náhled

3.10 Promítnutí poznatků získaných měřením prototypu do konstrukce, úprava dat, definice materiálů, optimalizace a technologičnost dílů

3.11 Vypracování sestav a podskupin

3.12 Grafika štítků a gravírování

3.13 Výkresová dokumentace, podklady pro TPV


klikněte pro větší náhled

3.14 Výběrové řízení dodavatelů forem a výlisků

3.15 Závěrečná kalkulace po ukončení vývoje

 


4. SOUČASNOST

V současné době je výrobek sériově vyráběn firmou BACKER. 

Výpadové plastové výlisky z forem

Výrobek ze sériové výroby